Informació Legal

Totes les fotografies de la web de la Bodega Sa Xarxa tenen copyright i son propietat dels titulars de la Bodega Sa Xarxa. Queda prohibida la seva utilització sense informar-ne als propietaris dels drets de les imatges.

La web de la Bodega Sa Xarxa realitza, mitjançant scripts de tercers, un control sobre les visites de la web. Seguint la normativa, ens plau informar-vos d’aquest fet i de que les dades només són per controlar les mètriques principals de la web (visites, págines vistes, etc)

Aquest lloc web no té habilitat cap sistema de recollida de dades de caràcter personal, ni via formulari ni a través de sistemes de reserves. No obstant, qualsevol dada recollida a través de telèfon o de email a info@bodegasaxarxa.com serà tractada amb tots els requisits de la llei orgànica vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Torna al Site

_______________________________________________________________

All photos on the website of the Bodega Sa Xarxa are copyrighted and are the property of the owners of Bodega Sa Xarxa. It is forviden to use without informing the owners of the rights to the images.

The website of the Bodega Sa Xarxa performed by third-party scripts, monitoring visits on the web. Following the law, we are pleased to inform you of this fact and that the data only to monitor metrics main site (visits, page views, etc.)

This site is not enabled system to collect personal data, neither form or by booking systems. However, any data collected via phone or email to info @ bodegasaxarxa . com be treated with all the requirements of the statutory law in force for the protection of personal data.

Back to the Site